TUULENKYLÄN PÄIVÄKOTI

Vastatuulen ja Tuulenkylän ryhmät

 

TUULENKYLÄN PÄIVÄKOTI

Tuulenkylän päiväkoti on vuonna 1985 perustettu yksityinen päiväkoti Kuokkalan kaupunginosassa asuntomessualueella.  

 

Päiväkodissa toimii kaksi ryhmää : Tuulenkylän esiopetusryhmä ja Vastatuulen ryhmä.

Päiväkodin ylläpitäjä on Tuulenkylän päiväkotiyhdistys ry, jonka johtokunta ja jäsenet ovat päiväkodin lasten vanhempia.

Päiväkodin rikkaus on sen oma keittiö, jossa valmistetaan ateriat puhtaista, kotimaisista raaka-aineista alusta pitäen. Keittiö käyttää raaka-aineinaan mahdollisuuksien mukaan paikkakunnan omia lähituottajia.

Päiväkoti toimii kahdessa toimipisteessä:

  • 1.8.2018 alkaen Tuulenkylän päiväkotiryhmässä lapsiryhmän koko on 9 lasta

  • Vastatuulen päiväkodissa toimii 2-5-vuotiaitten ryhmä, jonka koko on 28 lasta.

Vastatuuli

1.8.2018 alkaen Vastatuulessa on 28 kokopäivähoitopaikkaa 2-5-vuotiaille.

 

Henkilökuntaan kuuluu:

  • 1 lastentarhanopettaja

  • 1 lastentarhanopettaja

  • 3 lastenhoitajaa

  • 1 keittäjä-emäntä

Vastatuulen ryhmässä lapsen leikillä on keskeinen sija. Leikille pyritään varaamaan paljon aikaa ja rauhaa. Tärkeä osa toimintaa on myös päivittäinen ulkoilu omassa pihassa, läheisessä liikuntapuistossa ja ympäröivässä metsässä.

Tuulenkylä

1.8.2018 alkaen

6 -vuotiaiden esiopetusryhmä , 9 lasta  

Henkilökunta:

  • 1 lastentarhanopettaja, esiopetus/päiväkodin johtaja

  • 1 sivilipalvelusmies / harjoittelija

Päiväkotiin voi hakea ympäri vuoden.

Päiväkotihakemus ja palvelusetelihakemus tehdään Jyväskylän kaupungin sähköisen palvelun kautta.

 

Toiminta-ajatus

Toiminnan lähtökohtana on tarjota lapsille ja perheille yksilöllistä ja laadukasta päivähoitoa ja varhaiskasvatusta. Vanhempien kanssa tehtävä tiivis yhteistyö antaa parhaat lähtökohdat päiväkodin kasvatustyölle. Päivittäisen vuoropuhelun ja vanhempien kanssa yhdessä laadittavan lapsen varhaiskasvatussuunnitelman avulla lapselle luodaan turvallinen ja kehittävä kasvuympäristö.

Tutut, turvalliset aikuiset ja kodinomainen ympäristö on pienen päiväkodin vahvuuksia. Päiväkodin oma keittiö ja päivittäinen ruuan tuoksu rikastuttavat lapsen päiväkotiarkea. Työyhteisössämme kaikki aikuiset kantavat vastuuta lapsista ja toiminnan sujumisesta. Ennakkoluulottomuus ja uusiin haasteisiin vastaaminen mahdollistavat päivähoitotoiminnan kehittymisen päiväkodissamme.


Esiopetuksen toiminta-ajatus


Yhteistyössä perheiden kanssa kannustamme lasta saavuttamaan tietoja ja taitoja, jotka edistävät hänen kehitystään ja myönteistä suhtautumista omaan oppimiseensa.

Positiivisella, rohkaisevalla, kokeilevalla ja uteliaisuutta herättävällä toiminnalla ja esimerkillä pyrimme kehittämään lapsen innostusta ja kykyä vastaanottaa tietoa ja oppimisen elämyksiä ympäristöstään.

 

Aukioloajat ja hakeminen

Päiväkoti on avoinna klo 7.00–17.00 maanantaista perjantaihin. Heinäkuun päiväkoti on kiinni. Yhdistys on hyväksytty palvelusetelituottajaksi tuottamaan päivähoitoa. Päivähoidosta perittävä maksu on Jyväskylän kaupungin hoitomaksu + 10 % + 2€ efficamaksu.

Päivähoitohakemuksena käytössämme on Jyväskylän kaupungin päivähoitohakemus tarvittavine liitteineen. Alla linkit Jyväskylän kaupungin päivähoidon sivuille josta voi tulostaa tarvittavat lomakkeet.

 

Yhteystiedot

Tuulenkylän ryhmä
Muurarintie 2
40520 Jyväskylä
Puhelin: 0400 698 373
Sähköposti: paivakoti@tuulenkylanpk.fi

 

Vastatuulen ryhmä
Kekkolantie 11
40520 Jyväskylä
Puhelin: 0400 677 836
Sähköposti: paivakoti@tuulenkylanpk.fi

Facebook: Tuulenkylän ja Vastatuulen päiväkodit

 

©2018 by mm. Proudly created with Wix.com