top of page

TUULENKYLÄN PÄIVÄKOTI

Vastatuulen ja Tuulenkylän ryhmät

Koti: Welcome
TuulenkylanPaivakoti_300_X_169.jpg

TUULENKYLÄN PÄIVÄKOTI

Tuulenkylän päiväkoti on vuonna 1985 perustettu yksityinen päiväkoti Jyväskylässä Kuokkalan kaupunginosassa  

 

Päiväkodissamme toimii kaksi ryhmää, Tuulenkylän esiopetusryhmä ja Vastatuulen ryhmä.

Päiväkodin ylläpitäjä on Tuulenkylän päiväkotiyhdistys ry, jonka hallitus ja jäsenet ovat päiväkodin lasten vanhempia.

Päiväkodin rikkaus on sen oma keittiö, jossa valmistetaan ateriat puhtaista, kotimaisista raaka-aineista alusta pitäen. Keittiö käyttää raaka-aineinaan mahdollisuuksien mukaan paikkakunnan omia lähituottajia.

Vastatuuli 

Kekkolantie 11

Vastatuulessa on kaudella 2023-2024 kaksi lapsiryhmää joissa varhaiskasvatuspaikkoja 2-5-vuotiaille yhteensä 26.

 

 Henkilökunta

  • 2 varhaiskasvatuksen opettajaa

  • 4 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa

  • 1 keittäjä-emäntä

  • 1  siviilipalvelushenkilö

 Ryhmässä lapsen leikillä on keskeinen sija. Sille pyritään varaamaan paljon aikaa ja rauhaa. Tärkeä osa toimintaa on myös päivittäinen ulkoilu omassa pihassa ja retkeily ympäröivässä metsässä.

Tuulenkylä

Muurarintie 2

Esiopetusryhmä 11 lasta

 

Henkilökunta

  • 1 esiopetuksesta vastaava varhaiskasvatuksen opettaja/ päiväkodin johtaja

  • 1  varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

                            Huom! Esiopetusta ei toteuteta kaudella 2024-2025

Päiväkotiin voi hakea ympäri vuoden.

Päiväkotihakemus ja palvelusetelihakemus tehdään Jyväskylän kaupungin sähköisen palvelun kautta.

Koti: Homepage_about
Leija_edited.jpg

Toiminta-ajatus

Toiminnan lähtökohtana on tarjota lapsille ja perheille yksilöllistä ja laadukasta varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Vanhempien kanssa tehtävä tiivis yhteistyö antaa parhaat lähtökohdat päiväkodin kasvatustyölle. Päivittäisen vuoropuhelun ja vanhempien kanssa yhdessä laadittavan lapsen varhaiskasvatussuunnitelman avulla lapselle luodaan turvallinen ja kehittävä kasvu- ja oppimisympäristö.

Tutut, turvalliset aikuiset ja kodinomainen ympäristö on pienen päiväkodin vahvuuksia. Päiväkodin oma keittiö ja päivittäinen ruuan tuoksu rikastuttavat lapsen päiväkotiarkea. Työyhteisössämme kaikki aikuiset kantavat vastuuta lapsista ja toiminnan sujumisesta. Ennakkoluulottomuus ja uusiin haasteisiin vastaaminen mahdollistavat varhaiskasvatustoiminnan kehittymisen  päiväkodissamme. 

 

Esiopetuksen toiminta-ajatus

 

Yhteistyössä perheiden kanssa kannustamme lasta saavuttamaan tietoja ja taitoja, jotka edistävät hänen kehitystään ja myönteistä suhtautumista omaan oppimiseensa.

Positiivisella, rohkaisevalla, kokeilevalla ja uteliaisuutta herättävällä toiminnalla ja esimerkillä pyrimme kehittämään lapsen innostusta ja kykyä vastaanottaa tietoa ja oppimisen elämyksiä ympäristöstään. 

Koti: Homepage_about
Koti: OpeningHours

Aukioloajat ja hakeminen

Päiväkoti on avoinna klo 7.00–17.00 maanantaista perjantaihin. Heinäkuun päiväkoti on kiinni. Yhdistys on hyväksytty palvelusetelituottajaksi tuottamaan päivähoitoa.

 

Varhaiskasvatuksesta perittävä hoitomaksumme muodostuu kaupungin määrittelemästä asiakasmaksusta + 45€..

Päivähoitohakemuksena käytössämme on Jyväskylän kaupungin päivähoitohakemus tarvittavine liitteineen.  Lomakkeet löytyvät kaupungin sivuilta.

Koti: Contact

Yhteystiedot

Tuulenkylän esiopetus/johtaja
Muurarintie 2
40520 Jyväskylä
Puhelin: 0400 698 373
Sähköposti: paivakoti@tuulenkylanpk.fi

 

Vastatuulen ryhmä
Kekkolantie 11
40520 Jyväskylä
Puhelin: 0400 677 836
Sähköposti: paivakoti@tuulenkylanpk.fi

Facebook: Tuulenkylän ja Vastatuulen päiväkodit

Instagram: Tuulenlapset

bottom of page